enge

PTS 925W

PTS 925W
PTS 925W
PTS 925W
PTS 925W

კომპაქტური ზომის მიუხედავად, PTS 925W გთავაზობთ უახლესი დიზაინის და პროგრამული უზრუნველყოფის შესაძლებლობებს. 170° ჰორიზონტალური და 95° ვერტიკალური ტესტირების დიაპაზონით, არ არსებობს სცენარი, რომელშიც PTS 925W ვერ ითამაშებს როლს გლაუკომისა და სხვა დაავადებების მართვაში. ყველაფერი ხელმისაწვდომია მაკულას ზუსტი ზღურბლიდან დაწყებული ბინოკულარული Esterman-ის მართვის გამოცდამდე.