enge

SOCT REVO 60

SOCT REVO 60
SOCT REVO 60
SOCT REVO 60
SOCT REVO 60
SOCT REVO 60
SOCT REVO 60

OCT გახდა მარტივი, როგორც არასდროს. საკმარისია პაციენტის პოზიცირება და დაწყებას დააჭიროთ, რათა ჩატარდეს ორივე თვალის გამოკვლევა. მოწყობილობა დამოუკიდებლად ჩაატარებს შემოწმებას. სისტემის ზომა, ოპერატორისა და პაციენტის სხვადასხვა პოზიციები საშუალებას იძლევა დააინსტალიროთ REVO 60 ყველაზე პატარა საგამოცდო ოთახებშიც კი. მიმოხილვისა და ანალიზის ინსტრუმენტების მრავალფეროვნება ოპერატორს აძლევს არჩევანს, გამოიყენოს იგი როგორც სკრინინგის ან როგორც მოწინავე დიაგნოსტიკური მოწყობილობა. ტალღოვანი ხარვეზების შემცირების ტექნოლოგია უზრუნველყოფს დეტალის უმაღლესი ხარისხს რაც მნიშვნელოვანია დაავადების ადრეული გამოვლენისთვის.