enge

SOCT REVO 80

SOCT REVO 80
SOCT REVO 80
SOCT REVO 80
SOCT REVO 80
SOCT REVO 80
SOCT REVO 80

OCT გახდა მარტივი, როგორც არასდროს. საკმარისია პაციენტის პოზიცირება და დაწყება დააჭიროთ, რათა ჩატარდეს ორივე თვალის გამოკვლევა. მოწყობილობა დამოუკიდებლად ჩაატარებს გამოკვლევას. სისტემის ზომა, ოპერატორისა და პაციენტის სხვადასხვა პოზიციები საშუალებას იძლევა დააინსტალიროთ REVO 80 ყველაზე პატარა საგამოცდო ოთახებშიც კი. მიმოხილვისა და ანალიზის ინსტრუმენტების მრავალფეროვნება ოპერატორს აძლევს არჩევანს, გამოიყენოს იგი როგორც სკრინინგის ან როგორც მოწინავე დიაგნოსტიკური მოწყობილობა. ტალღური ხარვეზების შემცირების ტექნოლოგია უზრუნველყოფს დეტალის უმაღლესი ხარისხს რაც მნიშვნელოვანია დაავადების ადრეული გამოვლენისთვის.

გადმოიწერეთ PDF