enge

hi-r neo 900

hi-r neo 900
hi-r neo 900
hi-r neo 900
hi-r neo 900
hi-r neo 900
hi-r neo 900
hi-r neo 900
hi-r neo 900
hi-r neo 900
hi-r neo 900
hi-r neo 900
hi-r neo 900
hi-r neo 900
hi-r neo 900
hi-r neo 900
hi-r neo 900

hi-r neo 900

HS Hi-R NEO 900 საშუალებას იძლევა მაღალი ხარისხის მსჯელობას და მკურნალობას შესანიშნავი ვიზუალიზაციის საშუალებით: საუკეთესო სამგანზომილებიანი ხედვა, მაღალი ხარისხის წითელი რეფლექსი და ბრწყინვალე კოობზერვაცია სწავლებისთვის.

პროდუქტის ოპტიკური ხარისხის შესანიშნავი ნიმუშები მისი დიდი სტერეო ბაზა 25 მმ საუკეთესო 3D ხედვისთვის და გასაოცარ სიღრმისეულ აღქმისათვის.

მოდულარობა – ეს საკვანძო სიტყვა აღწერს HS Hi-R NEO 900 აქსესუარის სტრუქტურას. მოთხოვნის შემთხვევაში,მას შეიძლება აქსესუარების დიდი ასორტიმენტი დაემატოს. მიკროსკოპი ასევე მზად არის ინტრაოპერაციული OCT თვის.

მიკროსკოპის ინტეგრირებული წითელი რეფლექსის გამაძლიერებელი სპეციალურადა შექმნილი იმისთვის, რომ ნათლად აჩვენოს ყველა დეტალი კაფსულორექსიისა და კაფსულოვანი ტომრის გაპრიალების დროს. შუქის საშიშროებისგან დაცვისთვის დაბალი განათების დროსაც კი ნათლად ჩანს რეფლექსი ეს შეიძლება ინდივიდუალურად იყოს მორგებული, რომ ყოველთვის მიაღწიოს სრულყოფილ წითელ ბზინვარებას, ასევე გამოირთოს რქოვანას ქირურგიის დროს.